Banja Kanjiza

Banja Kanjiža je na severu Srbije, na desnoj obali Tise, 40 kmod Subotice i 120 km od Novog Sada. Klima je kontinentalna, termomineralne vode banje su hiperterme (od 51 do 72 stepena celzijusa) i sadrže natrijum, hidrokarbonate, jod, brom, sulfide.U lečenju se koristi i lekovito blato (peloid). Lečenje se obavlja u Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju „Kanjiža“. Leče se reumatska oboljenja, stanja nakon povreda koštano-zglobnog aparata, povrede perifernog nervnog sistema, stanja opstoperativne ortopedije, oštećenja centralnog nervnog sistema kod dece…