Niska Banja

Niška Banja se nalazi 10 kilometara od Niša, 250 od Beograda i poznata je još od Antike. Prirodni lekoviti faktori Niške Banje su blaga, umerenokontinentalna klima, termomineralne vode (36-38 stepeni C, 56 litara u sekundi) i prirodno mineralno blato. Lečenje se obavlja u Institutu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti „Niška Banja“, koji raspolaže sa tri stacionara („Radon“. „Zelengora“ i „Terme“), savremenom opremom za neinvazivnu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti i za operativno lečenje u domenu ortopedske hirurgije. Institut je i nastavna baza medicinskog fakulteta u Nišu.

U Niškoj Banji se leče bolesti lokomotornog aparata (zapaljenski, vanzglobni, degenerativni i metabolički reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, osteoporoza), kardiovaskulrane bolesti (koronarna bolest, arterijska hipertenzija, srčane mane, bolesti perifernih krvnih sudova), stanja posle hiruške revaskularizacije miokarda, kao i stanja nakon operacija na otvorenom srcu, opsle ugrađivanja endoproteze kuka i kolena, posttraumatska stanja, stanja opsle oštećenja centralnog i perifernog motornog neurona, zapaljenski i funkcionalni sterilitet, bolesti respiratornih organa.