Ribarska Banja

Ribarska Banja je u centralnoj Srbiji, na ograncima planine Jastrebac, u kotlini Ribarske reke 35 kilometara od Kruševca, na nadmorskoj visini od 540 metara. Ima 6 izvora mineralne vode, temperature od 38 do 42 stepena celzijusa i sve karakteristike klimatskog lečilišta.Lečenje se sprovodi u Specijalnom zavodu za lečenje i erhabilitaciju ortopedskih, koštano-zglobnih i degenerativnih oboljenja „Ribarska Banja“. Leče se stanja posle koštanih preloma i operacija na kostima, svi oblici reumatizma (zapaljivi, degenerativni i vanzglobni), kontrakture zglobova, deformacije kičmenog stuba, posttraumatska i postoperativna pareza i pareze nerava, hemiplegije, hemipareze…