Divcibare

Divcibare

Divčibare su od davnina korišćena kao letnje stanište za uzgoj stoke. Stoga se i predpostavlja da su prve zgrade podizane za potrebe stočarstva i namenjene za smeštaj stočara. Kao materijal za gradnju najverovatnije, pored kamena za temelje, korišćeno je drvo. Ugovorom o miru, sklopljenim između Austrije i Turske 21. jula 1718. godine u Požarevcu, Austrija je dobila severnu Srbiju. Granica između dve države je prelazila i preko Maljena. Na visu koji deli divčibarsko polje na dva dela, Divčibare u užem smislu i Pitomnine, uspostavljena je austrijska granična straža, pa je i sam vis dobio ime Stražara. Preko Maljena i ovog njegovog visa je još u rimsko doba vodio put koji je spajao sadašnji valjevski i užički kraj. Granična posada je bila...

Detaljnije

Velimirovi dvori selo Kljuc

Selo Ključ udaljeno je 4,5km od Mionice, u samom centru sela, na mestu gde reka Lepenica pravi jednu veliku krivinu probijajući se kroz padine stenovitih brda nalazi se arheološki lokalitet Velimirovi dvori koji je, 1979. godine, proglašeni za spomenik kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju. Prvi arheološki radovi na lokalitetu Velimirovi dvori u Ključu obavljeni su 1978. god. od strane zavoda za zaštitu spomenika iz Kragujevca. Postoje dve legende o nastanku Velimirovih dvora. Po prvoj Velimir je vazal sultana i učestvuje u bici pod Beogradom 1521. i za zasluge u slžbi dobija na upravu spahiluk koji obuhvata Kluč i još nekoliko sela. U Ključu gradi svoje ”dvore” – utvrđeni feudalni zamak- grad odakle upravlja svojim posedom ....

Detaljnije