Sokobanja

Sokobanja je takođe jedan od najvažnijih centara srpskog banjskog turizma, sa veoma dugom tradicijom. Smeštena je u istočnoj Srbiji, na nadmorskoj visini od 400 metara, od Beograda je udaljena 230 kilometara. Sokobanjski termomineralni izvori…(temperature od 28 do 45,5 stepeni) koriste se za kupanje i inhalacije. Izvanredna umerenokontinentalna klima, sa povoljnim atmosferskim pritiskom i umerenim padavinama, visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu i odsustvo aerozagađenja, čine od Sokobanje jednu od najvažnijih vazdušnih banja u Srbiji. Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti “Sokobanja”, prirodnom lečilištu “Banjica” i...

Detaljnije

Vrnjacka Banja

Vrnjačka Banja, “nezvanična kraljica srpskog banjskog turizma”, nalazi se u centralnom delu Srbije, nadomak Kraljeva, 200 km južno od Beograda. Karakterišu je umereno topla leta (prosečna temperatura je 20 stepeni) i umereno hladne zime (prosečna temperatura plus 0.8 stepeni). Zaklonjena je planinama, čak 170 dana godišnje je bez vetra. Korišćena je u skoro svim epohama, od antike do danas. Raspolaže sa sedam mineralnih izvora. Terapije se sprovode u Specijanoj bolnici za lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje i šećerne bolesti “Vrnjačka Banja”, koja je opremljena najsavremenijom medicinskom opremom. Ovde se leče i bolesti žuča, pankreasa, organa za varenje… Mineralna voda “vrnjci” iz ove...

Detaljnije

Banje Srbije, Banje u Srbiji

Banje u Srbiji Prema opsežnim geološkim istraživanjima, Srbija leži na ogromnom jezeru termomineralnih voda. Time se naučno objašnjava činjenica da u Srbiji postoji više od hiljadu izvorišta hladne i tople mineralne vode, kao i veliko bogatstvo mineralnog gasa i lekovitog blata. Na 53 takva lokaliteta na prostoru današnje Srbije uživali su i lečili se jož stari Rimljani. Danas je više od 160 termomineralnih izvora uređeno i koristi se, a na njima je napravljeno i preko 40 banja, koje su prvorazredan deo srpske turističke privrede. “Banjske terapije prilagođene su lečenju širokog spektra zdravstvenih smetnji ili oboljenja. Zdravlje dobijate u različitim oblicima: iz čaše, putem kupki i vazduhom.” Po svim tim parametrima, Srbija se...

Detaljnije