Sokobanja

Sokobanja je takođe jedan od najvažnijih centara srpskog banjskog turizma, sa veoma dugom tradicijom. Smeštena je u istočnoj Srbiji, na nadmorskoj visini od 400 metara, od Beograda je udaljena 230 kilometara. Sokobanjski termomineralni izvori…(temperature od 28 do 45,5 stepeni) koriste se za kupanje i inhalacije. Izvanredna umerenokontinentalna klima, sa povoljnim atmosferskim pritiskom i umerenim padavinama, visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu i odsustvo aerozagađenja, čine od Sokobanje jednu od najvažnijih vazdušnih banja u Srbiji. Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti “Sokobanja”, prirodnom lečilištu “Banjica” i...

Detaljnije